Moselstellplatz Wintrich   -
Urlaub direkt am Moselufer

Reglement voor de camperplaats Moselstellplatz Wintrich

De camperplaats is geopend van het 2e weekend van maart tot het 2e weekend na Allerheiligen in november (Afhankelijk van het weer en hoogwater).

•      Privé-eigendom, tegen betaling. De door de gemeente Wintrich vastgestelde prijs geldt voor het seizoen. Prijzen uit advertenties en internetpresentaties zijn niet geldig.

•      Rijden op de camperplaats is alleen toegestaan voor campers en het bezorgverkeer vooraf goedgekeurd door de gemeenteraad van Wintrich. Begeleidende voertuigen en aanhangwagens worden geparkeerd op de parkeerplaats voor de camperplaats, uitzonderingen alleen in geval van medische noodzaak, etc.
Voor directe verkoop en promotionele activiteiten is voorafgaande goedkeuring vereist. Caravans zijn niet toegestaan. Het wegenverkeersreglement (StVO) is van toepassing.

•      Gebruik van de camperplaats is op eigen risico. Het terrein wordt niet bewaakt. Er is slechts een beperkte winterdienst. De exploitant van de camperplaats is alleen aansprakelijk voor eventuele schade in geval van grove nalatigheid of opzet. Daarnaast zijn de wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen van de BGB van toepassing. De gebruiker is verplicht om dergelijke schade onmiddellijk te melden, duidelijke schade in ieder geval voordat hij de camperplaats verlaat. De exploitant van de camperplaats is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan het geparkeerde voertuig door derden. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die opzettelijk aan de exploitant van de camperplaats of aan derden is toegebracht. Hij is ook aansprakelijk voor opzettelijk veroorzaakte besmetting van de camper plaats.

•      Slechts één standplaats per camper. Anders mogen er geen parkeerplaatsen worden gebruikt of paden worden geblokkeerd. Auto's, soortgelijke voertuigen en aanhangers moeten op de parkeerplaats voor de camperplaats worden geparkeerd, uitzonderingen alleen in geval van medische noodzaak, etc.

•      Orde en netheid zijn vanzelfsprekende verplichtingen voor alle gebruikers van de camperplaats. Ga zorgvuldig om met alle systemen en faciliteiten. De parkeerplaats moet schoon worden gehouden en schoon worden achtergelaten. Vermijd alle vervuiling (bijv. Sigarettenpeuken).

•      Afvalverwijdering: Afvalscheiding is wettelijk verplicht. Het afval wordt gescheiden in plastic afval, oud papier en restafval, maar ook in afvalglas. In het onderste gedeelte van de camperplaats staan overeenkomstig geëtiketteerde afvalcontainers. Afvalglas moet worden afgevoerd in de container op straat voor de camperplaats.

•      De afvoer van afvalwater en chemisch toilet is op de parkeerplaats voor de camperplaats. Het chemisch toilet moet geleegd worden in het daarvoor bestemde afvalstation. Wilde afvalverwerking van afval en afvalwater is verboden (giet geen schoonmaak- of spoelwater in de struiken) - overtredingen worden gemeld en een verbod van uit het terrein is onmiddellijk.

•      Honden zijn welkom in de daarvoor bestemde ruimte (rechts, noordzijde) maar moeten te allen tijde aangelijnd zijn. Uitwerpselen van honden moeten onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik a.u.b. hondenafvalzakken. Gooi deze zakken niet op de site, aangezien dit wordt beschouwd als illegale afvalverwerking. Er moeten geschikte afvalbakken voor uitwerpselen van honden worden gebruikt.

•      Walnotenbomen:
Raak de bomen niet met stokken en gooi geen voorwerpen in de takken, vallende voorwerpen vormen een bron van gevaar voor anderen. Verzamel alleen noten in kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik (ongeveer 1 kg wordt als geschikt beschouwd).

•      Geen open vuur met mogelijke vliegende vonken (bijv. Kolengrill)

•      U moet rekening houden met andere gasten en storende geluiden vermijden. Vooral de nachtrust
tussen 22.00 uur en 8.00 uur moet worden nageleefd. Muziek afspelen is niet toegestaan.

•      De instructies van de terreinbeheerder moeten worden opgevolgd.
De gemeente Wintrich heeft als exploitant van de camperplaats het recht om bij de uitoefening van de huisrechten mensen van het plaats uit te sluiten indien dit dient om de veiligheid op de camperplaats te handhaven.

•      Door een parkeerplaats te huren voor uw camper accepteert uw onze regels en gebruiksvoorwaarden.


Platzordnung NL
Reglement voor de camperplaats Moselstellplatz Wintrich
NL_Reglement Moselstellplatz Wintrich.pdf (39.03KB)
Platzordnung NL
Reglement voor de camperplaats Moselstellplatz Wintrich
NL_Reglement Moselstellplatz Wintrich.pdf (39.03KB)
 
 
 
 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos